Plán činnosti SDH na 2018

1. Údržba vozu Avia

2. Účast na VVH 4. okrsku

3. Uspořádat Memoriál Josefa Průška

4. Hlídky na plesech

5. Pořádání čarodejnic

6. Účastnit se soutěží pořádané 4. okrskem

7. Účastnit se soutěží pořádané OSH Mladá Boleslav

8. Účastnit se školení pro rozhodčí

9. Uspořádat zábavné akce pro děti - soutěže, výlety, exkurze

10. Údržna zeleně a práce pro OÚ Nová Ves

11.Sekání hřiště pro fotbalisty Nová Ves

12. Úprava stroje PS 8, PS 18

13. Inventura majetku SDH

14. Proškolování jednotky

15. Pravidelné úklidy hasičské zbrojnice

16. Nábor nových členů

17. Účast na soutěžích FNC