O kroužku dětí

Činnost dětí v našem hasičském kroužku spočívá, jednak v celoroční hře plamen a jako doplňkouvou discíplínou jsou požární útoky, které děti běhají na Boleslavském poháru. Máme zde družstva mladších i starších dětí a pomalu se rozvíjející dorost. Děti se zúčastňují pravidelných hasičských schůzek, které jsou každou neděli od 14:00 hodin, kde trénují na soutěže, které se kvapem blíží. Děti se zde učí jak pracovat samostatně, tak i v družstvech kdy spoléhá jeden na duhého. Ale jako každý zájmový kroužek nemůžeme pořád jenom trénovat a proto se pořádají různé výlety, tábory a jiné akce pro děti.V letošním roce jsme pořádali výlet do libereckého bazénu, který se velice vydařil. Dále jsme byli na zimním táboře, který pořádalo OSH Mladá Boleslav, celý tábor byl natočen na DVD ve spolupráci s Dobrovickou TV a děti si jej ve velkém množství kupovali. Také se pojede na letní tábor, ale ten už je čistě v naší režiji. Ale to je jen část akcí, kterých se děti zúčastňují, ve skutečnosti je toho o hodně víc. Nejdůležitější je, že to všechny děti baví a ať to jsou soutěže nebo jiné různé akce, tak na ně chodí rádi. Takhle si v podstatě vychováváme naše nástupce, kteří přeberou štafetu a budou pokračovat v této činnosti nadále.