Zpráva velitele

29.01.2018 20:52

Zpráva velitele JSDH za rok 2017

 

 

Členové jednotky se scházeli jednou měsíčně za účelem školení daného tématu od HZS, ale hlavně aby provedli udržbu techniky a její akceschopnost. Zde se odpracovalo 223 hodin. Celkem jednotka obce Nová ves u Bakova čítá 10 aktivních členů.

 

Nositelé dýchací techniky, které jsou v jednotce tři, se 1x za tři měsíce školili v obsluze dychacího přístroje.

 

V měsíci březnu proběhla kontrola a zkouška vodních zdrojů. Na jednom ze třech zdojů bylo potřeba vyčistit rouru, do které se v případě potřeby dává sací koš.

 

Dne 30.4.2017 v 17:30 byla jednotka povolána na technickou pomoc. Jednalo se o asistenční hlídku při palení čarodejnic. Na tuto událost jednotka vyjela s DA 12 + PS 12 v počtu 5+1. Postavili jsme hráz na říčce Rokytka, nátahli 150 metrů hadic a vytvořili 2 proudy C. Před zapalením vatry jsme okoli postříkali vodou, jelikož vatra je postavená blízko hořlavých materiálů. Jednotka vatru hlídala až do ranních hodin nasledujicího dne.

 

V měsíci květnu byli velitelé a strojníci na odborné přípravě u HZS Mladá Boleslav

 

Začátkem června si jednotka připravila ukázku na dětský den v naši obci. Následně představila techniku, s jakou disponuje. Zde se účastnilo 6 členů jednotky.

 

V červenci proběhla zkouška čerpadel, elektorcentrály a motorové pily. Strojnici si připoměli ovládání čerpadel, pilaři si trochu zařezali a připoměli BOZP s motorovou pilou. Ostaní členové provedli tlakovou zkoušku hadic. Tuto akci absolvovali všichni členové jednotky.

 

Na konci letních prázdnin jednotka opět připravila ukázku zásahu a to na akci ,,zakončení prázdnin“.Zde jednotka spolupracovala s JSDH Bakov nad Jizerou a ukázali jsme rychlý zásah na hořící baliky slámy. Po ukázce zásahu jsme děti nechali stříkat hasičskou proudnicí a prolézt naše hasičské auto. Zde jsme podali odborný výklad. Účastnilo se 8 členů jednotky.

 

Dne 10. září byla jednotka povolána na technickou pomoc – prověření požáru, a vyhlednání zraněné osoby. Jednotka vyjela v počtu 8+1 s DA 12. Místo události byl Velký Rečkov. Při průzkumu jsme zjistili, že zraněná osoba leží ve stráni, ke které se blíží lesní požár. Vše bylo ohlášeno na KOPIS, jelikož se jednalo o prověřovací cvičení, musela si s tím jednotka poradit sama. První jsme zachránili a ošetřili zraněnou osobu, nasledně jsme vyložili PS 12, natáhli hadicové vední a chtěli jsme začít hasit. Ovšem PS 12 nám vypovděla službu. Byli jsme nuceni nasadit plovoucí čerpadlo, které nás zachránilo a uhasilo požár. Z tohoto cvičení jsme se ponaučili pro příště.

 

V měsíci listopadu byla provedena kontrola výzbroje a výstroje. Při této přiležitosti jsme zazimovali techniku.

 

V prosinci se jednotka sešla naposledy v roce 2017. Vyhodnotila uběhlý rok, vytkli jsme si chyby kterých se musíme vyvarovat a řekli jsme si cíle pro rok 2018. Nevynechali jsme ani školení řidičů.

 

V průběhu roku 2017 byla jednotka 5x vyslána na zalití stromů v naši obci. Využili jsme naši 1000 litrovou cisternu, kterou se snažíme dát po chvilkách dohromady.

 

Všem zúčastněným na těchto akcích bych rád poděkoval.