Velitelský den - cvičení JSDH

02.10.2014 20:25

CVIČENÍ JPO - kategorie V

Námět cvičení:

Výjezd jednotky - Bojový řád JPO - ML 03

Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem - ML 18 / DR3

Místo cvičení:

Obec Loukov (areál hasičů)

Datum cvičení:

2.10.2014


Vyhlášení poplachu velitelem JPO obce - 16:30 hod.

Začátek cvičení v obci Loukov - 17:00 hod.


Účel cvičení:

Vyhlášení poplachu jednotce obce - velitemel JPO v obci

Výjezd jednotky - doprava na místo zásahu - příjezd na místo zásahu

Ustavení techniky

Kontrola techniky zasahujicí jednotky

Velitel jednotky určí čtyři hasiče k plnění úkolů č.1 a č.2

Složení nastavovacího žebříku

Obsluha žebříku

Vyplnění dílčí zprávy ze zásahu


Úkoly zasahujicích jednotek:

1. nahlášení výjezdu jednotky - VZ (nprap. Koťátko)   (16:42 hod)

2. nahlášení příjedu jednotky na místo zásahu

3. ustanovení vozidla

4. nástup jednotky v OOP

5. na pokyn VZ ustanovení techniky k provedení zásahu

6. zahájení zásahu - zásah provadí družstvo 1 + 3

Složení nastavovacího žebříku

-složení 4 dílů z vozidla

Úkol č.1 - složení žebříku na volném prostranství

Úkol č.2 - postavení žebříku v úzkém prostoru

7. na pokyn VZ ukončení zásahu - úklid materiálu

8. ustanovení vozidla zpět na místo při příjezdu

9. nástup jednotek - hodnocení cvičení

10. vyplnění dílčí zprávy ze zásahu

11. ukončení cvičení

12. odjezd jednotek na základnu (19:25 hod.)

Posádka JSDH Nová Ves u Bakova - DA 12  (Avie A31)

Velitel: Jiří Rejzek

Strojník: Michal Rejzek

Hasiči: Jaroslav Žďánský, Ondřej Hašek