JSDH Nová Ves - POŽÁR TRUHLÁRNY (námětové cvičení)

15.03.2015 00:33

Zpráva o zásahu:

8:45    Zpozorování - kouř z truhlárny, osoba uvnitř

8:49    Ohlášení jenotkám SDH Bakov a SDH Nová Ves

8:58    Výjezd SDH Bakov

9:01    Výjezd SDH Nová Ves ( z důvodu rekonstrukce vozu Avie, jednotka nastoupila do vozu Avie SDH Bakov)

9:02    JSDH Bakov a JSDH Nová Ves na místě události

9:03    Průzkum okolí objektu, vypnutí ele. vedení

9:05   Průzkum objektu - nasazení 1x proud C ( 3 hasiči v DT)  - SDH Bakov

9:05    Zahájení stavby čerpací stanice a vedení na dálkvou dopravu vody - SDH Nová Ves      

9:15    Nalezena osoba v bezvědomí, záchrana osoby, ohnisko nepotvrzeno

9:17    Připravena dálková doprava vody

9:18    Vynešnení osoby z objektu

9:19    Ošetření zraněné osoby - SDH Nová Ves a SDH Bakov  

9:19    Dokončení průzkumu objektu, ohnisko negativní - SDH Nová Ves, SDH Bakov

9.30    Poraněná osoba předána ZS (,,pomyslně")                                

9:37    Ukončení zásahu, úklid

9:50    Objekt předán majiteli

10:00  Návrat jednotek na základnu

10:00 -- 11:00 - Školení komunikace a chování hasiče při zásahu, vyhodnocení zásahu

 

SDH Nová Ves               SDH Bakov nad JIzerou              Tatra 815 - Cas 30                            Avie 30 - DA 12                                                

Velite: Jiří Rejzek                                      Velite              Jan Ketész                                       Jan Pelech:                            

Hasiči: Michal Rejzek                              Strojník:             Štěpán Dvořák                                  Jan Zeman

          Michal Sagasser                             Hasiči:             Lukáš Bígl                                        Jiří Horejš 

          Ondřej Liška                                                         Jaroslav Žďánský

          Petr Čonka