Aktuální dění ve sboru

04.11.2014 20:22

Bylo:

Koncem měsíce října jsme dokončili brigádu sekání obecních parků. Na této brigádě byla účast jen 4 členů z 8 členů sportovního družstva.

Proběhlo zazimování sportovní mašiny a úklid sportovního nářadí do zbrojnice.

Uskutečnila se kontrola majetku JSDH.

Naplánoval se výlet do libereckého bazénu.

Zakoupil se PC do hasičské klubovny.

Starosta SDH Nová Ves se zúčastnil schůze 4. okrsku


Bude:

Oprava hasičské Avie. (přední náprava, motor)

Čištění kanálů v obci.

Zakoupení vycházkové uniformy pro starostu SDH.

Nakoupení nových věcí pro JSDH.

Udržba hasičského sekacího traktůrku.

Výlet do bazénu. 14.12.2014